• Thông tư 21/2019/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  18/07/2019

  03/09/2019

 • Thông tư 12/2019/TT-BCA

  Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân

  29/05/2019

  12/07/2019

 • Thông tư 40/2018/TT-BCA

  Quy định về hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm nghệ thuật trong Công an nhân dân

  25/12/2018

  08/02/2019

 • Thông tư 36/2018/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

  05/12/2018

  05/12/2018

 • Thông tư 33/2018/TT-BCA

  Sửa đổi một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân

  10/10/2018

  10/10/2018

 • Thông tư 30/2018/TT-BCA

  Quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

  28/08/2018

  12/10/2018

 • Thông tư 26/2018/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện

  10/08/2018

  10/08/2018

 • Thông tư 17/2018/TT-BCA

  Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

  15/05/2018

  01/07/2018

 • Thông tư 16/2018/TT-BCA

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  15/05/2018

  01/07/2018

 • Thông tư 13/2018/TT-BCA

  Quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

  09/05/2018

  01/07/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.