• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 29/2019/TT-BCA
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/08/2019 Văn bản được ban hành 29/2019/TT-BCA
15/10/2019 Văn bản có hiệu lực 29/2019/TT-BCA
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.