• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/01/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 60/2014/TT-BCA
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/11/2014 Văn bản được ban hành 60/2014/TT-BCA
12/01/2015 Văn bản có hiệu lực 60/2014/TT-BCA
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.