• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/10/1997
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 853/1997/CT-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/10/1997 Văn bản được ban hành 853/1997/CT-TTg
11/10/1997 Văn bản có hiệu lực 853/1997/CT-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.