• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/12/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1675/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/12/2007 Văn bản được ban hành 1675/QĐ-TTg
13/12/2007 Văn bản có hiệu lực 1675/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.