Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân
Số ký hiệu 01/VBHN-BCA Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 24/06/2016 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm Bộ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.