Về tư vấn pháp luật
Số ký hiệu 8014/VBHN-BTP Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 10/12/2013 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích Bản chính văn bản
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.