Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
Số ký hiệu 15/VBHN-BCA Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 14/04/2014 Ngày đăng công báo 28/04/2014
Nguồn trích Công báo số 465+466, năm 2014
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Công an Trần Đại Quang Bộ trưởng - Đại tướng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.