• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2014
Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp
Số ký hiệu 111/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 26/06/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 02/08/2007
Nguồn thu thập Công báo số 474 & 475/2007; Ngày đăng công báo 18/07/2007
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 69/2014/NĐ-CP Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước Ngày hết hiệu lực 01/09/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.