• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/06/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 02/04/2014
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
Số ký hiệu 99/2001/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/06/2001
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/06/2001
Nguồn thu thập Công báo số 28 Ngày đăng công báo 31/07/2001
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 459/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước Ngày hết hiệu lực 02/04/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.