• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/05/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 27/01/2007
Hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng
Số ký hiệu 03/2001/TTLT-NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC Ngày ban hành 23/04/2001
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 08/05/2001
Nguồn thu thập Công báo số 21/2001; Ngày đăng công báo 08/06/2001
Ngành
  • Công an
  • Ngân hàng
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Chính sách tiền tệ
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Uông Chu Lưu
Bộ Công an Thứ trưởng Lê Thế Tiệm
Bộ Tài chính Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Tổng cục Địa chính Phó Tổng Cục trưởng Triệu Văn Bé
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

I. Thông tư này được áp dụng để xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ cho các loại hình tổ chức tín dụng quy định tại Điều 12 Luật Các tổ chức tín dụng. Việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho cá nhân, pháp nhân trong nước; cá nhân, pháp nhân nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng áp dụng theo các quy định của Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. II. Các hợp đồng tín dụng đã quá hạn trả nợ trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng tài sản bảo đảm chưa được xử lý thì được áp dụng những quy định tại Thông tư này để xử lý. III. Trong trường hợp tổ chức tín dụng cấp tín dụng dưới các hình thức khác, nếu các bên có thoả thuận về biện pháp bảo đảm thì được áp dụng các quy định tại Thông tư này để xử lý. IV. Đối với các tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự thì áp dụng các quy định tại Thông tư liên tịch số 06/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP ngày 4/10/1998 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử Iý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Thông tư liên tịch này hướng dẫn Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, 02 Nghị định này được thay thế và bãi bỏ bởi Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm (Theo Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản QPPL do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực) Ngày hết hiệu lực 27/01/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.