• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 07/12/2006
Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
Số ký hiệu 17/2001/NĐ-CP Ngày ban hành 04/05/2001
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 19/05/2001
Nguồn thu thập Công báo số 21, năm 2001 Ngày đăng công báo 08/06/2001
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 131/2006/NĐ-CP Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (đã được sửa đổi theo Công văn số 149/CP-QHQT ngày 15/11/2006) Ngày hết hiệu lực 07/12/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.