• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/11/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 27/01/2013
Về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ”
Số ký hiệu 24/2007/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 28/09/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/11/2007
Nguồn thu thập Công báo số 733+734 Ngày đăng công báo 20/10/2007
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Trần Quốc Thắng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Ngày hết hiệu lực 27/01/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.