• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/09/2012
Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015
Số ký hiệu 30/2012/QĐ-TTg Ngày ban hành 18/07/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/09/2012
Nguồn thu thập Công báo số 461+462, năm 2012 Ngày đăng công báo 29/07/2012
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg và Danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 được tiếp tục áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. (Theo Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/03/2016 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTG ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTG ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.