• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/06/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Số ký hiệu 76/NQ-CP Ngày ban hành 13/06/2013
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 13/06/2013
Nguồn thu thập Công báo số 363 đến số 364, năm 2013 Ngày đăng công báo 27/06/2013
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.