• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2012
Ban hành Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
Số ký hiệu 70/NQ-CP1 Ngày ban hành 01/11/2012
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/11/2012
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.