• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước
Số ký hiệu 47/2015/TT-BCT Ngày ban hành 11/12/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Nguồn thu thập Công báo số 07+08/2016 Ngày đăng công báo 03/01/2016
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.