• Thông tư liên tịch 4-TT/LB

  Quy định trách nhiệm, quyền hạn và quan hệ phối hợp giữa ba ngành Lâm nghiệp, Kinh tế đối ngoại, Hải quan trong việc quản lý và kiểm tra xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản

  06/03/1990

  06/03/1990

 • Thông tư 22-KTĐN/PC

  Hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của cơ quan đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

  25/10/1989

  06/05/1991

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 10-KTĐN/XNK

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 64-HĐBT ngày 10/6/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

  07/08/1989

  07/08/1989

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.