• Thông tư 1/NT

  Hướng dẫn thi hành việc tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định số 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách đổi mới kế hoạch hoá và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp quốc doanh

  08/01/1988

  01/01/1988

 • Thông tư 16-NT

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức quản lý và kinh doanh của ngành Nội thương ở cấp tỉnh và huyện

  14/11/1987

  29/11/1987

 • Thông tư 8/NT

  Hướng dẫn việc sử dụng phù hiệu và thẻ kiểm soát thị trường của các đội quản lý thị trường

  17/07/1986

  13/11/1991

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 13-VGNN-NT/TT

  Quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Bộ Nội thương quyết định giá

  21/05/1985

  05/06/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 05-BNT/TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 4-HĐBT ngày 8/1/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách thu mua lợn thịt, trâu bò thịt

  12/03/1985

  27/03/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 15-NT

  Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Sở Thương nghiệp tỉnh, thành phố và đặc khu

  31/12/1984

  15/01/1985

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 13-NT

  Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy phòng thương nghiệp huyện

  29/12/1984

  31/12/1984

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 123-QĐ/LB

  Quy định tỷ lệ hao hụt muối trong vận chuyển bằng ô tô

  15/12/1984

  15/12/1984

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 3-TT/LB

  Về tăng cường công tác bảo vệ tài sản XHCN trong ngành nội thương; phối hợp đấu tranh chống đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, quản lý thị trường

  24/04/1984

  09/05/1984

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư liên tịch 23-TT/LB

  Quy định chế độ tiêu chuẩn cấp phát và thu hồi trang phục đối với lưu học sinh gửi đào tạo, bồi dưỡng ở các nước XHCN (thuộc diện quản lý của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp)

  28/02/1984

  28/02/1984

  Ngưng hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.