• Thông tư 10-KTĐN/XNK

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 64-HĐBT ngày 10/6/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

  07/08/1989

  07/08/1989

 • Thông tư 8/NL-TCKT2

  Hướng dẫn thực hiện giá điện và định mức điện sinh hoạt của công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách

  03/02/1989

  01/01/1989

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 1/NT

  Hướng dẫn thi hành việc tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định số 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách đổi mới kế hoạch hoá và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp quốc doanh

  08/01/1988

  01/01/1988

 • Thông tư 16-NT

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức quản lý và kinh doanh của ngành Nội thương ở cấp tỉnh và huyện

  14/11/1987

  29/11/1987

 • Thông tư 74/VT-KH

  Về việc bán lẻ xăng dầu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân

  04/03/1987

  01/01/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 20/BNgT-XNK

  Hướng dẫn thi hành bản quy định tạm thời về quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu và xuất nhập khẩu ban hành theo Quyết định số 76-HĐBT ngày 26-06-1986

  10/12/1986

  25/12/1986

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 8/NT

  Hướng dẫn việc sử dụng phù hiệu và thẻ kiểm soát thị trường của các đội quản lý thị trường

  17/07/1986

  13/11/1991

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 05-BNT/TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 4-HĐBT ngày 8/1/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách thu mua lợn thịt, trâu bò thịt

  12/03/1985

  27/03/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 15-NT

  Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Sở Thương nghiệp tỉnh, thành phố và đặc khu

  31/12/1984

  15/01/1985

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 13-NT

  Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy phòng thương nghiệp huyện

  29/12/1984

  31/12/1984

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.