• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 42/2019/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/12/2019 Văn bản được ban hành 42/2019/TT-BCT
05/02/2020 Văn bản có hiệu lực 42/2019/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.