• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/09/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/08/2007 Văn bản được ban hành 44/2007/QĐ-BGDĐT
14/09/2007 Văn bản có hiệu lực 44/2007/QĐ-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.