• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/05/2013
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 2836/QĐ-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/05/2013 Văn bản được ban hành 2836/QĐ-BCT
06/05/2013 Văn bản có hiệu lực 2836/QĐ-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.