• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/01/2001
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 71/2000/QĐ-BCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/12/2000 Văn bản được ban hành 71/2000/QĐ-BCN
03/01/2001 Văn bản có hiệu lực 71/2000/QĐ-BCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.