• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/10/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 004/2007/QĐ-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/09/2007 Văn bản được ban hành 004/2007/QĐ-BCT
07/10/2007 Văn bản có hiệu lực 004/2007/QĐ-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.