• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2009
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 6603/2009/QĐ-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/2009 Văn bản được ban hành 6603/2009/QĐ-BCT
28/12/2009 Văn bản có hiệu lực 6603/2009/QĐ-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.