• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 144/2002/QĐ/BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/11/2002 Văn bản được ban hành 144/2002/QĐ/BTC
01/01/2003 Văn bản có hiệu lực 144/2002/QĐ/BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.