• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2002
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 166/2002/QĐ-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/12/2002 Văn bản được ban hành 166/2002/QĐ-BTC
31/12/2002 Văn bản có hiệu lực 166/2002/QĐ-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.