• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 185/2003/QĐ/BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/11/2003 Văn bản được ban hành 185/2003/QĐ/BTC
01/01/2004 Văn bản có hiệu lực 185/2003/QĐ/BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.