• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2004
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 149/2004/QĐ-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/01/2004 Văn bản được ban hành 149/2004/QĐ-BTC
29/01/2004 Văn bản có hiệu lực 149/2004/QĐ-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.