• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007
Lịch sử hiệu lực: Pháp lệnh 32/2007/PL-UBTVQH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/04/2007 Văn bản được ban hành 32/2007/PL-UBTVQH11
01/10/2007 Văn bản có hiệu lực 32/2007/PL-UBTVQH11
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.