• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2004
Lịch sử hiệu lực: Pháp lệnh 17/2004/PL-UBTVQH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/04/2004 Văn bản được ban hành 17/2004/PL-UBTVQH11
01/09/2004 Văn bản có hiệu lực 17/2004/PL-UBTVQH11
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.