• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/10/1981
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 3-TT/LB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/10/1981 Văn bản được ban hành 3-TT/LB
05/10/1981 Văn bản có hiệu lực 3-TT/LB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.