• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/1981
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 12-TT/LB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/08/1981 Văn bản được ban hành 12-TT/LB
13/09/1981 Văn bản có hiệu lực 12-TT/LB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.