• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2015
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/07/2005 Văn bản được ban hành 1002/2005/QĐ-NHNN
04/09/2013 Bị bãi bỏ 18/2013/TT-NHNN
01/08/2015 Văn bản có hiệu lực 1002/2005/QĐ-NHNN
01/08/2015 Văn bản hết hiệu lực 1002/2005/QĐ-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.