• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2001
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 73/2000/QĐ-BCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/12/2000 Văn bản được ban hành 73/2000/QĐ-BCN
07/01/2001 Văn bản có hiệu lực 73/2000/QĐ-BCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.