• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2005
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 2283/QĐ-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/07/2004 Văn bản được ban hành 2283/QĐ-BTC
01/01/2005 Văn bản có hiệu lực 2283/QĐ-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.