• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2006
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 96/2003/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/10/2003 Văn bản được ban hành 96/2003/TT-BTC
02/11/2003 Văn bản có hiệu lực 96/2003/TT-BTC
01/01/2006 Văn bản hết hiệu lực 96/2003/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.