• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2005
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 3557/QĐ-BCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/10/2005 Văn bản được ban hành 3557/QĐ-BCN
26/10/2005 Văn bản có hiệu lực 3557/QĐ-BCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.