• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2011
Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định
Số ký hiệu 10/2009/TT-BTTTT Ngày ban hành 24/03/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/06/2009
Nguồn thu thập Công báo số 217+218, năm 2009 Ngày đăng công báo 26/04/2009
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 17/2011/TT-BTTTT Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định Ngày hết hiệu lực 15/08/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.