• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTG ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 80/2009/QĐ-TTg Ngày ban hành 21/05/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/07/2009
Nguồn thu thập Công báo số 277+278, năm 2009 Ngày đăng công báo 01/06/2009
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 72/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Ngày hết hiệu lực 01/01/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.