• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 04/09/2008
Về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)
Số ký hiệu 1420/2004/QĐ-BTM Ngày ban hành 04/10/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/11/2004
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thương mại Bộ trưởng Trương Đình Tuyển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Rà soát ngày 25/11/2017, bởi Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 19/2008/QĐ-BCT Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) Ngày hết hiệu lực 04/09/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.