• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/1989
Sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá
Số ký hiệu 16/LC_HDNN Ngày ban hành 03/03/1989
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/04/1989
Nguồn thu thập Công báo số 15/1989 Ngày đăng công báo 15/08/1989
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhà nước Chủ tịch Võ Chí Công
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Không còn phù hợp. Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.