• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/09/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 23/02/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Số ký hiệu 08/2003/QĐ-BTS Ngày ban hành 05/08/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 16/09/2003
Nguồn thu thập Công báo số 140, năm 2003 Ngày đăng công báo 01/09/2003
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thuỷ sản Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định 23/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ngày hết hiệu lực 23/02/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.