• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 10/07/2009
Về việc ban hành định mức bảo quản hàng hoá dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ Quốc gia trực tiếp quản lý
Số ký hiệu 91/2004/QĐ-BTC Ngày ban hành 29/11/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/01/2005
Nguồn thu thập Công báo số 30+31, năm 2004 Ngày đăng công báo 31/12/2004
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 107/2009/TT-BTC Ban hành định mức bảo quản hàng hóa dự trữ nhà nước do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý Ngày hết hiệu lực 10/07/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.