• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 02/07/2012
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng
Số ký hiệu 42/2010/TT-BTC Ngày ban hành 25/03/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/09/2010
Nguồn thu thập Công báo số 157+158, năm 2010 Ngày đăng công báo 12/04/2010
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 204/2011/TT-BTC Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc Ngày hết hiệu lực 02/07/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.