• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/09/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 05/09/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số ký hiệu 68/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 08/08/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 30/09/2011
Nguồn thu thập Công báo số 457+458, năm 2011 Ngày đăng công báo 18/08/2011
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập Ngày hết hiệu lực 05/09/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.