• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/06/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gỉa đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia
Số ký hiệu 132/2012/TT-BTC Ngày ban hành 13/08/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/10/2012
Nguồn thu thập Công báo số 581+582, năm 2012 Ngày đăng công báo 04/09/2012
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.