• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/01/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 41/2012/TT-BGDĐT Ngày ban hành 19/11/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 04/01/2013
Nguồn thu thập Công báo số 735+736, năm 2012 Ngày đăng công báo 14/12/2012
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.