• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015
Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực
Số ký hiệu 43/2014/TT-BCT Ngày ban hành 19/11/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1025+1026 Ngày đăng công báo 01/12/2014
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Điện
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.